เปิดตัวท่องเที่ยววิถีชีวิตริมน้ำแห่งใหม่ของอยุธยา : ชุมชนบางกระสั้น

In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions

ภาพบางกะสั้น

 

ชื่อกลุ่มชุมชน : กลุ่มพัฒนาการท่องเที่ยวโฮมสเตย์ชุมชนบางกระสั้น


รู้จักชุมชน
คณะกรรมการชุมชนบ้านบางกระสั้นประกอบด้วย ชุมชนบางกระสั้นเหนือ ชุมชนบางกระสั้นใต้ และชุมชนบางลอพัฒนา ได้เล็งเห็นศักยภาพของทรัพยากรทางการท่องเที่ยวของชุมชน ได้ร่วมกันริเริ่มโครงการในปี 2553 โดยขอความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยราชัฏพระนครศรีอยุธยา ซึ่งได้จัดประชุมปรึกษาหาแนวทางพัฒนา และสำรวจชุมชนต่อเนื่องถึงปี  2555 หลังน้ำท่วมใหญ่ สภาพชุมชนถูกทำลายไปมาก แต่ด้วยความรักใคร่สามัคคีของคนในชุมชน และผู้นำชุมชนสนับสนุนอย่างเข้มแข็ง จึงได้ร่วมกันตั้งกลุ่มขึ้นชื่อว่า “กลุ่มพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนบางกระสั้น” เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม  2555 และได้เชิญผู้แทนสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ช่วยแนะนำแนวทางการดำเนินงาน และจัดตั้งกลุ่มขึ้น โดยมีเอกลักษณ์สำคัญของชุมชน และวิถีชีวิตที่สงบสุขริมแม่น้ำเจ้าพระยา และจุดเด่นที่มีความหลากหลาย ทั้งวัฒนธรรม ประเพณี วิถีเกษตรและแหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียง
มีอะไรน่าสนใจ รูปแบบให้บริการ
* การเดินทางเข้าชุมชน ควรเป็นรถส่วนบุคคล

 

ที่ทำการกลุ่มเพื่อติดต่อ

» คุณนพรัตน์  พรรณกลิ่น 
โทร 087-025-1553
เลขที่ 13 หมู่ 7 บ้านบางเคียน ต.บางกระสั้น อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา 13250